Tag: seo

SEO Optimizacija #2

Nakon prvog talasa optimizacije, usledio je i drugi. Za razliku od prošlog, ovaj put mi je cilj da pretraga po kriterijumima Dragan Krstic” i “Krstic Dragan da rezultate u 3 najveća pretraživača:

  • Google
  • Bing
  • Yahoo

Kao što sam napisao, jedini kriterijumi za pretragu su bili:
Dragan Krstic” (more…)